Meer kwaliteit van leven met een langdurig perspectief

Wetenschappers op alle continenten zijn het erover eens dat de kwaliteit van leven niet tegennatuurlijk, maar slechts in harmonie met de natuur kan worden gerealiseerd. Op basis van dit inzicht moeten echter, en wel op alle niveaus, overeenkomstige daden volgen. Met andere woorden: wij hebben niet alleen visies en concepten nodig, maar vooral zaken die meer initiatieven, creativiteit en innovaties opleveren. Zeker is dat wij met name in Europa al op een goede weg zijn; dat kunnen we helaas niet van andere landen en delen op de aarde beweren. Juist door de krachtige betrokkenheid in Azië voelt TARGA het als haar bijzondere plicht om bijvoorbeeld energie te besparen, productievoorwaarden te verbeteren, emissie te reduceren en de efficiency van het transport te optimaliseren. Wij doen dat door de milieuaspecten reeds in de planningsfase in acht te nemen. Op die wijze realiseren wij onze maatstaven: duurzaamheid en toekomstbestendigheid. Bovendien verwezenlijken wij tegelijkertijd de noodzakelijke compensatie tussen economische doelen en ecologische uitdagingen.