Authenticiteit, prestaties en verantwoordelijkheid

Klantgerichtheid, competente medewerkers en beproefde, zakelijke contacten met internationaal gerenommeerde partners bieden TARGA de ideale basis om te allen tijde meteen en betrouwbaar aan de wensen en verwachtingen van onze afnemers te voldoen. Daarnaast heeft de menselijke factor binnen en buiten het bedrijf voor ons net zoveel prioriteit als het bereiken van de zelf gestelde doelen.

Partnerschap

Dit schijnbaar ietwat versleten begrip krijgt een geheel nieuwe betekenis, wanneer dit zonder voorbehoud wordt aanvaard en in de dagelijkse praktijk wordt nageleefd. Partnerschap is echter niet alleen iets voor goede tijden, maar is juist belangrijk op het moment dat er problemen opduiken die vaak alleen door samenwerking tussen partners optimaal kunnen worden opgelost. Juist in dergelijke situaties ontstaat en groeit een door eerlijk handelen gekenmerkt vertrouwen dat de grondslag vormt voor elk echt partnerschap. Daarom waarderen en stimuleren wij niet alleen coöperatieve samenwerking met leveranciers en handelspartners op lange termijn, maar ook een door respect bepaalde omgang met mensen binnen en buiten ons bedrijf. Door uitgebreide productevaluatie en een beproefde samenwerking met ervaren partners, zoals ASIG, TÜV-Süd, EMV Testhaus en OBL bieden wij detailhandel- en eindklanten een optimale productveiligheid. Op die wijze is TARGA in staat om de aspecten kwaliteit en betrouwbaarheid op een nuttige manier in de partnerschapsgedachte te integreren.

Klantgerichtheid

Het spreekt voor zich dat het ons doel is om de toekomst van de onderneming langdurig succesvol vorm te geven. Voor nu betekent dat onze klanten iedere dag opnieuw ervan te overtuigen dat het voor hen loont om ook het toekomstige pad gezamenlijk te bewandelen. Dat begint met het dagelijks contact en de orderafwikkeling die worden gekenmerkt door vriendelijkheid en wederzijds begrip. En dat werkt bovendien nog het beste, omdat wij er alles aan doen om wensen te begrijpen en zo optimaal mogelijk te vervullen. Wat echter zeer belangrijk is voor TARGA, is om actuele trends en tendensen in een vroeg stadium te herkennen, samen met onze partners in Europa en Azië naar oplossingen te zoeken en deze snel en consequent naar aantrekkelijke producten te vertalen. Dergelijke innovaties voldoen aan een acute behoefte, omdat ze voldoen aan toegenomen vereisten. Ze zijn noodzakelijk, omdat ze nieuwe perspectieven laten zien. Ze zijn nuttig, omdat ze de kansen op de markt voor onze klanten verbeteren. En juist dat komt overeen met onze opvatting over klantgerichtheid. Onze handelspartners honoreren deze inzet door vol vertrouwen en langdurig met ons samen te werken.

Competente medewerkers

Energie, daadkracht en bereidheid om te presenteren zijn voor het zelfbesef van een onderneming minstens net zo belangrijk als een moderne, technische uitrusting. Daarom verwachten wij van onze medewerkers niet alleen professionaliteit bij het vervullen van hun taken, maar ook een grote mate van enthousiasme en passie voor de zaak. Bij TARGA is het de meest natuurlijke zaak van de wereld dat personeel met directe externe contacten een neus heeft voor hoe de samenwerking met leveranciers verder kan worden verbeterd en hoe klanten efficiënt kunnen worden ondersteund. Ieder is op zijn beurt een professional. Competent en vol vertrouwen bij het vervullen van zijn taken. Rustig en beheerst, ook in hectische situaties. Vriendelijk naar anderen. Natuurlijk stellen dergelijke verwachtingen een bedrijfsomgeving als voorwaarde die wordt gekenmerkt door teamgeest en een eerlijke omgang met elkaar. Prachtig toch dat iedereen uiteindelijk daarvan profiteert?!