Opleiding

Voor zover de op dat moment actuele situatie dat toestaat, bieden wij geslaagde schoolverlaters een gedifferentieerd aanbod aan stageplaatsen. Daarbij is de overeenstemming van het gewenste beroep en de geschiktheid een belangrijk selectiecriterium.

 

Leerlingen

Voor leerlingen hebben wij diverse mogelijkheden om het dagelijks werk op locatie te leren kennen, aanwezige vaardigheden productief toe te passen en theoretische kennis door meewerken in de praktijk te verdiepen.