Gerenommeerde instellingen als toezichthouder

Voordat een product in het assortiment van TARGA wordt opgenomen en aan onze klanten wordt aangeboden, moet het een speciale “bandentest” kunnen doorstaan. Wij hechten er grote waarde aan dat onze kwaliteitsvoorwaarden niet alleen theoretisch de richtlijnen van ontwikkeling en productie bepalen, maar ook 1:1 in praktijk worden gebracht. Het handhaven van dit principe vereist weliswaar enerzijds grote inspanningen, maar is anderzijds noodzakelijk om de klanten te kunnen bieden wat ze van TARGA verwachten: een perfecte werking en maximale kwaliteitswaarborging. Ieder afzonderlijk product wordt daarom op deugdelijk gebruik, veiligheid, elektromagnetische compatibiliteit en chemie (hulpstoffen) getest. Voor de analyse maken wij - in Duitsland en in Azië - gebruik van gerenommeerde instellingen, zoals OBL, ASIG, EMV-Testhaus, TÜV-Süd, VDE e. a. Daardoor wordt veiliggesteld dat de reeksen tests volgens internationaal erkende regels worden uitgevoerd, de resultaten voldoen aan objectieve criteria en het geteste product zonder bedenkingen conform de nagestreefde norm kan worden geattesteerd. En ook in de volgende fase wordt niets overgelaten aan het toeval. Eigen medewerkers van onze dochtermaatschappij in Shenzhen krijgen telkens de opdracht om het verloop van de productie van A-Z permanent te bewaken. En meer kunnen we niet doen!