Uitgever:

TARGA GmbH 
Coesterweg 45
59494 Soest
Germany
Email: targa@targa-online.com
Internet: www.targa.de
Tel: +49 (0)2921 / 38038 0
Fax: +49 (0)2921 / 38038 90

Bedrijfsleider:
Matthias Klauke, Andreas Brinkmann, Dr. Domenico Jahn
HRB: 12035
Kantoor van inschrijving: Arnsberg
Btw nr.: DE 815741416

WEEE-reg.nr.:
DE 83403208

Webmaster
De TARGA-webmaster ontvangt graag uw vragen, opmerkingen en commentaren over de website. U kunt hem bereiken op: webmaster@targa.de

Belangrijke aanwijzing:
De weergave van bedrijfsnamen, productnamen en logo's geeft geen recht op de veronderstelling dat deze namen/benamingen zonder toestemming van de betreffende bedrijven door iedereen mogen worden gebruikt.
Het gaat om wettelijk of contractueel beschermde namen/benamingen, ook wanneer deze in afzonderlijke gevallen niet als zodanig zijn gekenmerkt.
De internetpagina's van TARGA en alle inhoud en afbeeldingen op deze pagina's, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor elk gebruik van woord en beeld van deze pagina's is schriftelijke toestemming vereist.
Koppelingen die op de pagina's van TARGA zijn opgenomen leiden ook naar redactionele, externe aanbiedingen. Voor deze inhoud kan natuurlijk geen verantwoordelijkheid worden aanvaard.
Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
Alle vermeldingen zijn vrijblijvend, de technische gegevens voldoen aan de gegevens van de fabrikant. Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden. Geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor niet ter zake doende gegevens, verkeerde en gemiste invoer.

Details over de bedrijfsnaam
Targa® en Targa Visionary® zijn gedeponeerde handelsmerken van TARGA GmbH
AMD® en AMD Athlon™ zijn gedeponeerde handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc.
IBM®, IBM PC®, PS/2® zijn gedeponeerde handelsmerken van IBM Corporation of IBM Deutschland GmbH. Bluetooth en het Bluetooth-logo zijn merken van Bluetooth SIG, Inc. en worden door TARGA GmbH onder licentie gebruikt.
Intel Inside, Pentium, Centrino en Celeron zijn gedeponeerde handelsmerken van de Intel Corporation.
PCI® is een gedeponeerd handelsmerk van Precast/Prestressed Concrete Institute. USB® is een gedeponeerd handelsmerk van USB Implementers Forum, Inc. AWARD® is een gedeponeerd handelsmerk van Award Software Inc.
ATI®, Avivo en Radeon® zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van ATI Corporation in de VS, Canada en/of andere landen.
Microsoft®, Windows®, Windows NT®, Windows NT Server®, BackOffice™, Windows 2000, Windows Vista™, MSN, Microsoft Network en andere namen van MSP- en/of Microsoft-producten zijn gedeponeerde handelsmerken van MSP en/of Microsoft Corporation in de VS en in andere staten.
Memory Stick is een gedeponeerd handelsmerk van Sony Corporation.
Multimedia Card is een gedeponeerd handelsmerk van Infineon Technologies AG.
xD Picture Card is een gedeponeerd handelsmerk van Fuji Photo Film Co.
Ltd.
Realtek®, Seagate®, LG®, PowerDirector®, Nvidia®, Geforce® en CyberLink® zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun eigenaren en/of hun fabrikanten.

Uitsluiting van aansprakelijkheid/Disclaimer
De arrondissementsrechtbank (LG) Hamburg heeft in een oordeel van 12 mei 1998 (Az.: 312 O 85/98) besloten dat het plaatsen van een koppeling ertoe kan leiden dat degene die de koppeling plaatst evt. mede verantwoordelijk is voor de inhoud van de pagina waarnaar de koppeling verwijst. Dit zou alleen kunnen worden voorkomen doordat men zich uitdrukkelijk distantieert van deze inhoud. Dat is hierbij precies ons beoogde doel: wij distantiëren ons uitdrukkelijk van alle inhoud van alle pagina's waarnaar wij verwijzen met een koppeling en maken van deze inhoud niet ons eigendom. Deze verklaring geldt voor alle op deze website aangebrachte koppelingen.
In geen geval zijn wij verantwoordelijk voor de inhoud van internetpagina's die naar ons verwijzen. Wij zijn evenmin in staat om verwijzingen naar ons vast te stellen of te controleren. Wij hebben er verder geen invloed op hoe de hier aangeboden gegevens door de gebruiker worden gebruikt, worden doorgestuurd of gewijzigd worden doorgestuurd. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de daaruit ontstane schade, gederfde voordelen of andere directe of indirecte gevolgen, die voortvloeien uit het gebruik van de hier aangeboden gegevens.

Copyright
Deze site is auteursrechtelijk beschermd. Het copyright berust bij TARGA GmbH, Coesterweg 45, 59494 Soest, Duitsland. Alle rechten voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van TARGA GmbH mogen deze internetpagina's noch geheel noch gedeeltelijk in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd. TARGA aanvaardt geen aansprakelijkheid of garantie voor de inhoud van de site. De technische gegevens voldoen aan de huidige stand. Tikfouten, omissies en wijzigingen voorbehouden.