Vrij baan voor een sluitend concept

Beweging, tempo en punctuele levering zijn de sleutelbegrippen van onze intercontinentaal werkende logistiek. Ze zijn tegelijkertijd de hoekstenen van een werkomgeving waarin spelers van de meest uiteenlopende dienstverleners in alle delen van de wereld bezig zijn om de internationale handel in beweging te houden. Met andere woorden: logistiek is een veelzijdig en gecompliceerd bouwwerk en onder dergelijke omstandigheden hebben fabrikant en handel ervaren medewerkers en externe specialisten nodig die het klappen van de zweep van alle facetten van de branche uitstekend kennen. TARGA heeft door de uitbreiding van de eigen capaciteiten en in samenwerking met een langdurig beproefd partnernetwerk een logistiek systeem ingesteld dat op dezelfde wijze een centraal magazijnmanagement en gunstig gelegen distributielocaties omvat als speciale competenties op het gebied van lucht-, zee- en landvracht. Daardoor worden een efficiënte planning, alsmede besturing en controle van de totale materiaal- en goederenstroom veiliggesteld. Door de certificering als goedgekeurd deelnemer op de markt en de daaraan verbonden voordelen in het kader van de douaneafwikkeling, worden bovendien tijdige processen binnen de toegevoegde waardeketen en de punctuele levering van goederen in Duitsland en in Europa gewaarborgd.